Değer Kaybı Nedir ?

Değer Kaybı Nedir;

Bir kaza meydana geldikten sonra araç onarılsa dahi mübadele değeri kaza öncesine kıyasla düşecektir.


Kaza öncesiyle kaza sonrasında aracın değerindeki fark değer kaybını oluşturur.


Borçlar kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve özellikle Karayolları Trafik Kanununun ilgili yükümlülükleri değer kaybı işlemlerinin yasal dayanağını oluşturur.


Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nce resmi gazetede yayınlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Kara Yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları 1 Nolu Ekinde yer alan esaslar dahilinde sigorta eksperi tarafından hesaplanacaktır.